<#user> 
Βιογραφικ ΣΟΥΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

Προσωπικς Πληροφορες

Ειδικτητα: Εργοδηγς Δομικν ργων & Μηχανολγος

Διεθυνση: Τ.Θ. 114 - Να Μουδανι Χαλκιδικς - 632 00 - Ελλδα

Τηλφωνο: 6978779060

Ηλικα: 58 ετν

Mail: sougaris.ioannis@gmail.com

Url: www.alterenergy.gr

Γρφω παρακτω το βιογραφικ μου ως πρτο βμα διερενησης της πιθαντητας συνεργασας.

Πρλογος

χοντας αποκτσει μεγλη εμπειρα απ ργα τα οποα υλοποησα ως μισθωτς ως εργολβος,ενδιαφρομαι να συνεργαστ μαζ σας σε θση που θα κρνετε τι μπορ να προσφρω καλτερα τις
υπηρεσες μου.


Οι Θσεις στις οποες χω εργασθε εναι:
• Εργοδηγς ργου
• Διαχειριστς ργου
• Διευθυντς ργου
• Εργοταξιρχης ργου
• Διαχεριση Πελατν
• Πωλσεις
• Μονσεις (Στεγανοποισεις, Θερμομονσεις, Ηχομονσεις)
• Εμπορα - Κατασκευ & Τοποθτηση Κουφωμτων
• Επισκευς - Ανακαινσεις (Lidl, Dia, Eurotech )

Κατηγορες ργων:
• Οικοδομικ
• Υδραυλικ
• Τηλεπικοινωνιακ
• Φωτοβολτακα
• Οδοποια

Επικεντρνω το ενδιαφρον μου:
• Στην καλ ποιτητα κατασκευς.
• Στη μεωση κοστολογων.
• Στη παρακολοθηση της πορεας, με χρονοδιαγρμματα των επ μρους δρσεων του κθε ργου.
Εμαι ριστος χρστης Η/Υ (Διαχεριση ργων ERGMAN, Διαχεριση Πελατν CRM, AutoCAD, Excel, Word,
Access.).
Παρακτω στις επμενες σελδες γρφω το βιογραφικ μου.

Συνοπτικ Περιγραφ ργων Σογαρη

Απ 1/2015 ως 16/3/2016
Εταιρεα: ΕΡΤΕΚΑ AE, Αρκαδας 26 – 11526 - Αθνα.
Θση: Διαχειριστς ργου - Εργοταξιρχης.
ργο: Ανπτυξη Ευρυζωνικν Υποδομν σε Αγροτικς "Λευκς" Περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας
· RIX ΕΔΕΣΣΗΣ
· RIX ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
· RIX ΒΕΡΟΙΑΣ
· RIX ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
· RIX ΔΟΥΜΠΙΑ
Χωματουργικ: Εκσκαφ οργματος με την τεχνικ “micro-trenching”. Το πλτος 5 cm εν το
βθος 30 cm, επ της οδο και σε απσταση χι μεγαλτερη του 1 m απ το ρεισμα. Στο ρυγμα
τοποθετθηκε Πολυσωλνιο μεσης ταφς - mdE-B 4X14/10 mm. Επανεπχωση με σκυρδεμα
τπου Tranchees 80kg /m3 ως την στθμη του ασφαλτοτπητα, ενδιμεσα πλαστικ πλγμα
σμανσης και τλος ασφαλτικς τπητας επαρκς συμπιεσμνος ως την τελικ επιφνεια του
οδοστρματος.
· Κατασκευ Φρεατων τπου ΦΙΙΑ,Φ ΙΙΙ,Φ IV.
· Κατασκευ Βσεων Καμπινν τπου Γ3
· Κατασκευ Βσεων Pillar στα Φρετια τπου ΦΙΙΙ
· Κατασκευ ανεξρτητων βσεων με ιστ απ θερμογαλβανισμνη σωλνα 4” και 3/4” για
υπγεια ηλεκτροδτηση Καμπινν και Pillar.
Καθ’ λη την διρκεια εκσκαφς και επανεπχωσης προστασα με κατλληλη σμανση.
Δικτυακ: Εμφσηση καλωδου οπτικν ινν, συγκλληση καλωδων σε μοφες τοποθετημνες σε
φρετια και τερματισμς καλωδων σε οπτικος κατανεμητς.
Αντικεμενο εργασιν :
· Οργνωση εργοταξου -σχεδιασμς συστημτων αυτοματοποιημνης σκυροδτησης
και ασφαλτστρωσης χνδακα
· Εργασες αδειν αιτσεων απ οργανισμος και τοπικος φορες (ΔΕΔΔΗΕ, Δμοι κ.α.)
· Παραγγελες υλικν
· Λογαριασμο προμηθευτν
· Αποθκη Υλικν απ ΟΤΕ- ΑΕΕΣ (προμθεια υλικν ργου και κλεσιμο αποθκης)
· Μισθοδοσα εργαζομνων
· Επιμετρσεις Εργασιν
· Πιστοποισεις – Λογαριασμο.
· Επβλεψη Εργατοτεχνικο Προσωπικο
Κριος του ργου: ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΕΕΣ
Ανδοχος:Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΤΕ
Υπεργολβος: ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.

Απ 7/2014 ως 1/2015
Εταιρεα: ΕΡΤΕΚΑ AE, Αρκαδας 26 – 11526 - Αθνα.
Θση: Γενικς Εργοδηγς Δικτων και Οικοδομικν εργασιν αντλιοστασων.
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ - 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αποχτευση του Δμου Επανομς περιλαμβνει τους αγωγος
μεταφορς λυμτων, ενδιμεσα αντλιοστσια κεντρικος συλλεκτρες αποχτευσης μχρι τη θση
σνδεσης με τα υφιστμενα ργα αποχτευσης ακαθρτων στο Δμο Μηχανινας.
Τμμα 1 Αγωγς βαρτητας με παρλληλο αγωγ ιδιωτικν συνδσεων συνολικο μκους 2700m
Αντλιοστσιο Α1 κτω απ την στθμη της θλασσας.
Τμμα 2 δδυμος καταθλιπτικς αγωγς και αγωγς βαρτητας με παρλληλο αγωγ ιδιωτικν
συνδσεων συνολικο μκους 2350m
Τμμα 3 αγωγς βαρτητας με παρλληλο αγωγ ιδιωτικν συνδσεων με συνολικ μκος 2080m
Αντλιοστσιο Α2 κτω απ την στθμη της θλασσας.
Τμμα 4 δδυμος καταθλιπτικς αγωγς και αγωγς βαρτητας με συνολικ μκος 2160m.
Τμμα 5 αγωγς βαρτητας με συνολικ μκος 1460m.
Αντλιοστσιο Α3 κτω απ την στθμη της θλασσας.
Τμμα 6 δδυμος καταθλιπτικς αγωγς βαρτητας με συνολικ μκος 500m.
(Οι αγωγο, καταθλιπτικο, βαρτητας και παρλληλος ιδιωτικν συνδσεων στο μεγαλτερο μκος
της εκσκαφς κτω απ τη μση στθμη της θλασσας.)
Κριος του ργου: Δημοτικ Επιχερηση δρευσης Αποχτευσης ΔΕΥΑ Θερμακο.

Απ 10/2011 ως 5/2012

Εταιρεα: NEWPLANNERS AE, Μεταμρφωση Αθνα.

Θση: Μηχανικς Πωλσεων.

  • Ενημρωση πελατν για το αντικεμενο της εταιρεας
  • Διαχεριση πελατν (CRM)
  • Προετοιμασα απαιτομενων πρων συμφωνημνων ργων
Αντικεμενο Eταιρεας:
  • Δωρεν σπτι απ τον λιο
  • Φωτοβολτακ στις Στγες
  • Φωτοβολτακ Πρκα
  • Προγρμματα ΕΣΠΑ

Κριος του ργου: Ζαχαρτος Χρστος .

Απ 8/2009 ως σμερα με διακοπ 11/2010 ως 4/2011

Μελτη, σχεδαση και ρευνα αγορς (Υλικ και Υπηρεσες) για την κατασκευ των φωτοβολτακν σταθμν.

Συμαντικτερα ργα:

α) Φωτοβολτακς σταθμς παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας ισχος 1500 KWp, Δ.Δ. Χωριγου, Δμος Κιλκς, Νομς Κιλκς..

β) Φωτοβολτακς σταθμς παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας ισχος 1000 KWp, Δ. Δ. Πενταλφου, Δμος Καλλιθας, Ν. Θεσσαλονκης.

γ) Φωτοβολτακς σταθμς παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας ισχος 100 KWp, Δμος Πτολεμαδας, Ν. Κοζνης.

Απ 6/2009 ως 8/2009 & απ 11/2010 ως 4/2011

Εταιρεα: ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ, Πτολεμαδα Κοζνης.

Θση: Διαχειριστς ργου, Εργοταξιρχης.

ργο: ‘Αποχετευτικ Δκτυο Ακαθρτων Υδτων Δμου Χαλστρας’. Συμπληρωματικς εργασες για την επικοινωνα μεταξ των 5 αντλιοστασων και του βιολογικο σταθμο απ ενσρματη σε ασρματη ζεξη, δοκιμαστικ λειτουργα λων των ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων (αυτματη εσχρα λυμτων, λεγχος στθμης απ αισθητρες υπερχων τσο μσα στο θλαμο εισδου σο και στο θλαμο ντλησης, αντλητικ συγκροτματα, θηροφργματα, ηλεκτροπαραγωγ ζεγη, αποσμοτς, εξαερισμο, ελεγχος εκρηκτικν αερων, κ.λπ.) και λεγχος του δικτου βαρτητας. (Κατασκεασα το δκτυο βαρτητας και καταθλιπτικν αγωγν το 2006 – 2007).

Κριος του ργου: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ .  

Απ 1/2008 ως 6/2009

Εταιρεα: κ/ξα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ELECNET Α.Ε - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε -ΦΙΛΙΠΠΟΣ TEXNIKH A.E.», Θεσσαλονκη.

Θση: Διευθυντς κοινοπραξας.

ργο: ‘Ανπτυξη Υποδομς & Οπτικο Δικτου στην Δυτικ Μακεδονα’.

Α φση: Εκσκαφ οργματος 250.000 m με την τεχνικ “micro-trenching”. Το πλτος 8 cm εν το βθος 40 cm, παρλληλα με το ρεισμα της οδο και σε απσταση χι μεγαλτερη του 1 m απ αυτ. Στο ρυγμα τοποθετθηκαν 4 σωλνες, 2 Φ40 mm και 2 Φ32 mm πολυαιθυλενου HDPE 8Αt. Επανεπχωση με σκυρδεμα C 12/15 ως την στθμη του ασφαλτοτπητα, ενδιμεσα πλαστικ πλγμα σμανσης και τλος ασφαλτικς τπητας επαρκς συμπιεσμνος ως την τελικ επιφνεια του οδοστρματος. Καθ λη την διρκεια εκσκαφς και επανεπχωσης προστασα με κατλληλη σμανση.

Β φση: Εμφσηση καλωδου οπτικν ινν, συγκλληση καλωδων σε μοφες τοποθετημνες σε φρετια και τερματισμς καλωδων σε οπτικος κατανεμητς.

Κριος του ργου: CYTA HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισας 18 & Γκζη, Μαροσι, Αθνα.

Απ 7/2007 ως 12/2007

Ατομικ επιχερηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ν. Μουδανι Χαλκιδικς.

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στην Καλαμαρι Θεσσαλονκης, Ανακανιση καταστματος (3ετα).

Επισκευς στα καταστματα βορεου Ελλδος.

Απ 7/2006 ως 6/2007

Εταιρεα: ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ, Πτολεμαδα Κοζνης.

Θση:  Διαχειριστς ργου, Εργοταξιρχης.

ργο: ‘Αποχετευτικ Δκτυο Ακαθρτων Υδτων Δμου Χαλστρας’.

Δκτυο βαρτητας 50.000m, κατασκευ 5 αντλιοστασων με τον ηλεκτρομηχανολογικ εξοπλισμ, σνδεση αντλιοστασων και μεταφορ λυμτων στον βιολογικ με 2 καταθλιπτικος αγωγος Φ400,  Φ500 μκους 10.000 μτρων.

Κριος του ργου: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Απ 4/2004 μχρι 6/2006

Ατομικ επιχερηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ν. Μουδανι Χαλκιδικς.

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στην Χρυσοπολη Καβλας, Ανακανιση καταστματος (3ετα).

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στα Διαβατ Θεσσαλονκης, Ανακανιση καταστματος (3ετα).

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στις Σρρες, Ανακανιση καταστματος (5ετα).

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. σε καταστματα Βρειας Ελλδας, διφορα μικροργα και επισκευς.

Απ 11/2003 μχρι 4/2004

Εταιρεα: DIASTASI A.E, Θεσσαλονκη.

Θση: Εργοταξιρχης.

ργα: Dia Hellas AE στην Κρα Βρση Γιαννιτσν, γενικ ανακατασκευ.

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στην Ασπροβλτα Θεσσαλονκης, Επκταση χρου στθμευσης.

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στην Σταυροπολη Θεσσαλονκης, Επισκευς.

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στο Λιμνι Θεσσαλονκης, Επισκευς.

Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.E. στο Σιδηρκαστρο Θεσσαλονκης, Επισκευς.

 

Απ 5/2002 μχρι 10/2003

Εταιρεα: TAMBOS Thea, Σβηρη Χαλκιδικς.

Θση: Διαχειριστς ργου – Εργοταξιρχης.

ργο: Συγκροτημτων 200 Λθινων εξοχικν κατοικιν, με πισνα, βιολογικ, κπο με γκαζν.

Κριος του ργου: Αντιπαροχ οικπεδο 74.000m2,

Οικοπεδοχος Παπασταυρινς Σταρος - Εργολβος Ταμπς Αστριος.

Απ 9/2000 μχρι 4/2002

Εταιρεα: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Θεσσαλονκη.

Θση: Διαχειριστς ργου – Εργοταξιρχης.

ργο: “Βασικ ργα Υδροδτησης Τμματος Δυτικν Περιοχν Μεζονος Θεσσαλονκης «Δεξαμενς Δ1,Δ2 (2ος Θλαμος)»

Κριος του ργου: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Απ 2000 μχρι 8/2000

Εταιρεα: EUROTECH ATEE, Θεσσαλονκη.

Θση: -Τμμα Προμηθειν και Ελγχου.

Προγραμματισμς Εργασιν.

Οικονομοτεχνικ μελτη κατασκευν.

ργο: Ανακαινσεις κατοικιν πελατν EUROTECH ΑΤΕΕ.

Κριος του ργου: EUROTECH ΑΤΕΕ, Παπαωννου Ιορδνης.

Απ 1991 μχρι 2000

Εταιρεα: Ο.Ε. και Ατομικ Επιχερηση, Ν. Μουδανι Χαλκιδικς

Αντικεμενο:  

α)Μονωτικ Υλικ, εμπορα και εφαρμογ σε ταρτσες, τοχους, υπγεια, δεξαμενς.

β) Κουφματα, Εμπορα, και Τοποθτηση Συνθετικν Κουφωμτων.

Απ 1983 μχρι 1991

Εταιρεα: ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ Ε.Π.Ε., Σνη Χαλκιδικς.

Θση: Εργοδηγς.

ργο: Κατασκευ Συγκροτημτων εξοχικν κατοικιν, με πισνα, βιολογικ και κπο.

Κριος του ργου: ΣΑΝΗ ΑΕ, Ανδρεδης Σταρος.

Απ 1982 μχρι 1983

Εταιρεα: ΛΕΩΝ ΑΥΔΗΣ ΑΤΕ, Αθνα.

Θση: Εργοδηγς.

ργο: Α φση κατασκευς Γενικο Μποδοσκιου νοσοκομεου Πτολεμαδας.

Κριος του ργου: δρυμα Μποδοσκη, Ελληνικ Δημσιο.

Απ 1981 μχρι 1982

Εταιρεα:BITUMINA ΑΕ, Θεσσαλονκη.

Αντικεμενο: Βιομηχανα Μονωτικν Ασφαλτικν Προντων

Θση: Παραγωγ, προθηση, και διανομ ασφαλτικν προντων.

Απ 1979 μχρι 1981

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ, Αθνα, Αλεξανδροπολη, Σουφλ, Αθνα.

Σμα διαβιβσεων, Υπουργεο προεδρας.

Απ 1975 μχρι 1979

Εταιρεα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΖΗΝΩΝ, Θεσσαλονκη.

Θση: Τεχντης και χειριστς χωματουργικν μηχανημτων.

ργο: Αποκατσταση φροντος οργανισμο κτιρων απ σεισμ με ρητινοενσεις, και μανδες υποστυλωμτων, δοκαριν.

ργα δρευσης αποχτευσης Ε.Υ.Α.Θ.

ργα Αναστλωσης, συντρησης και δρευσης στο γιο ρος.

www.alterenergy.gr

..

www.evagelio.net

evagelio.for cell phones!

Ergman
Project Managment Suite vers <#version> www.Pdevis.com

 

<#SERVERDATE>